Region Midtjylland har et patientkontor, der kan vejlede patienter og pårørende om deres rettigheder på sundhedsområdet.

Patientkontoret har til opgave at vejlede om frit sygehusvalg og om reglerne på klage- og erstatningsområdet.

Patientkontoret kan yde bistand til at udforme en klage eller et erstatningskrav for patienter, som ønsker at klage eller søge erstatning.

Region Midtjylland
Patientkontoret
Skottenborg 26
8800 Viborg

 patientkontoret@regionmidtjylland.dk
 7841 0444 (mandag kl. 9-12 og tirsdag til torsdag kl. 10-12).
  www.patientkontoret.rm.dk