Hvem må se din elektroniske journal? 

Når du er patient på et hospital bliver der ført en journal med oplysninger om den behandling, du modtager. Du kan herunder se, hvilke faggruppe, der har adgang til din journal:

 • Læger
 • Sekretærer
 • Sygeplejersker
 • Jordemødre
 • Sundhedsplejersker
 • Social- og sundhedsassistenter
 • Radiografer
 • Fysioterapeuter
 • Ergoterapeuter
 • Bioanalytikere
 • Psykologer
 • Kliniske diætister

Personalet kigger selvfølgelig kun i din journal, hvis det er nødvendigt for din behandling.

Personalet har samtidig fået nøje instrukser om brugen af patientjournalen, så du er sikret fortrolighed omkring de oplysninger, vi har registreret om dig.

Alle registrerede oplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lov.

Hvis du har spørgsmål om patientjournalen, eller gerne vil vide, hvilke oplysninger der er registreret i den, er du altid velkommen til at rette henvendelse til personalet.

Min e-journal

På Sundhed.dk kan du i Min e-journal se dine personlige journaloplysninger fra de offentlige sygehuse i Danmark.