I Danmark bruges organer kun til transplantation, hvis man selv eller ens nærmeste har givet tilladelse.
 
Alle over 18 år kan selv bestemme, om de vil tillade transplantation af deres organer i tilfælde af hjernedød. 
 
Har man ikke har taget stilling eller undladt at meddele sin beslutning skriftligt eller mundtligt, skal de pårørende i givet fald sige ja eller nej.
 
Ved skriftlig donortilmelding kan de pårørende ikke ændre på afdødes egen beslutning, medmindre afdøde ønsker, at de skal kunne gøre det. Dette skal så afkrydses særskilt på donorkortet eller på tilmeldingen til Donorregistret.
 
Du kan læse mere om organdonation og transplantation på Sundhed.dk, eller i sundhedsstyrelsen pjece om organdonation.