En obduktion kan give vished om dødsårsagen. Lægevidenskabelig obduktion af afdøde patienter er også en vigtig informationskilde til ny viden om sygdomme og behandlinger. Derfor kan hospitalet bede pårørende til en afdød patient om tilladelse til at foretage obduktion af afdøde.

Obduktion kræver samtykke

Der må kun foretages lægevidenskalelig obduktion af afdøde patienter, hvis afdøde efter sit fyldte 18 år har givet skriftligt samtykke eller hvis de nærmeste pårørende har givet tilladelse til obduktion.

Man kan også vælge at give samtykke under forudsætning af, at de pårørende accepterer dette.

Nej til obduktion

Hvis afdøde ikke har afgivet samtykke må der ikke foretages lægelig obduktion, hvis obduktionen forventes at stride mod afdødes eller de pårørendes livsopfattelse.

Testamentarisk erklæring

Hvis afdøde har testamenteret sit legeme til et universitet, er det som udgangspunkt bindende for de efterladte.

Retslig obduktion

I nogle situationer, for eksempel ved uventede dødsfald i hjemmet eller i forbindelse med dødsfald ved arbejdsulykker, kan politiet efter retsligt ligsyn forlange en retslig obduktion.