Som udgangspunkt skal du selv sørge for transport til og fra hospitalet.
 
I nogle tilfælde kan du dog få hjælp til transporten eller tilskud til din kørsel.

Hvordan får jeg kørselsgodtgørelse?


For at få transportudgifterne refunderet skal du udfylde en køreseddel. Du kan også bede personalet på den afdeling, du er i behandling, om hjælp.

Når køresedlen er udfyldt, skal du eller afdelingen sende eller aflevere den til: 


Patientbefordringskontoret
Regionshuset Holstebro
Lægårdvej 12
7500 Holstebro

Herefter bliver pengebeløbet sendt til dig eller indsat på din bankkonto.

Hvem kan få tilskud til kørsel?


Der er mange forhold, som har betydning for, om du kan få befordringsgodtgørelse til og fra hospitalet.

Du kan læse mere om patienttransport patienttransport på Sundhed.dk.