Hvis du er utilfreds med patientbehandlingen, så har du ret til at klage. Din ret gælder hele forløbet – lige fra undersøgelse, diagnose, behandling og efterbehandling til pleje og omsorg og aktindsigt – og mere.

Du kan også klage, hvis du mener, at patientrettighederne er overtrådt. Det kan for eksempel være, hvis du ikke er kommet til behandling inden for de gældende frister.

Der er med andre mange klagemuligheder, og derfor kan man let komme i tvivl om, hvordan man griber det an.


Hvor kan jeg få hjælp?

Et godt sted at få et overblik er hos patientkontoret i Region Midtjylland.

På hjemmesiden får du en oversigt over de forskellige klagemuligheder. Du kan få hjælp til at få formuleret klagen og sendt den videre til den rette myndighed. Du kan også læse om, hvem der kan klage, hvem der skal modtage klagen og klagefrister.

Svar på klager

Det tager i gennemsnit mellem cirka fem og cirka 14 måneder at få afgjort en klagesag, afhængigt af klagens art.

Se nærmere på www.patientombuddet.dk