Vi vil gerne gøre dig opmærksom på, at du som patient har ret til at blive fuldt informeret om din sygdom, mulighederne for behandling og risikoen for komplikationer og bivirkninger.

Du har adgang til at se din journal. På www.sundhed.dk kan du få dine journaloplysninger i ”Min e-journal” 3-5 dage, efter at de er registreret på hospitalet.

Du er også velkommen til at spørge personalet, hvad der skrives i journalen, eller du kan bede
om en kopi af journalen.

Du kan læse mere om patienters ret til aktindsigt på Sundhed.dk eller få vejledning hos patientkontoret i Region Midtjylland.