Kvalitet til brugerne gennem dialog

Foto: Charlotte Feldbæk Ranneries/Kommunikation.

Hospitalsenheden Vest har et brugerråd, fordi vi ønsker en bedre og større dialog med brugerne af vores hospital.  

Rådet skal give input til, hvordan patienter, pårørende og brugere involveres i udvikling af kvaliteten i udredning, behandling, pleje og genoptræning på hospitalet. 

Hospitalsenheden Vest har valgt også at involvere samarbejdspartnere i patientforløbene, nemlig kommuner og almen praksis i brugerrådet. Det skal sikre dialog om hele patientforløbet og ikke kun den del, som Hospitalsenheden Vest er ansvarlig for. 

Kultur på patientens præmisser

Brugerrådet har været med til at udvikle hospitalets pejlemærker for en kultur på patientens præmisser:

  • Altid med mig, altid for mig.
  • Ingenting om mig, uden mig.
  • Hvad har betydning for mig?
  • Jeg vil gerne inddrages - spørg mig hvordan.
  • Hjælp mig med opmærksomhed på rettigheder.
  • Fortæl løbende, hvad der sker - og hvem jeg ellers kan kontakte, hvordan og hvornår.

Læs Kommissoriet for brugerrådet ved Hospitalsenheden Vest

I Hospitalsenheden Vest arbejder vi også med patientinddragelse.


Ideer og kommentarer til Brugerrådet

Vi hører gerne fra dig, hvis du har idéer og/eller kommentarer til Brugerrådet. 

Indsend din kommentar via beskedmodulet nedenfor eller send en e-mail til kvalitetskonsulent Charlotte Mouritsen.


Kontakt

Charlotte Mouritsen
Kvalitetskonsulent
Mobil  +45 2095 2301

Kvalitet og Udvikling

Regionshospitalet Holstebro
Lægårdvej 12
7500 Holstebro

+45 7843 8700 

kvalitetogudvikling@vest.rm.dk

Se medarbejdere