Kvalitet til brugerne gennem dialog

Hospitalsenheden Vest har etableret et brugerråd, idet vi ønsker en bedre og større dialog med brugerne af vores hospital.

Rådet skal give input til, hvordan patienter, pårørende og brugere involveres i udvikling af kvaliteten i udredning, behandling, pleje og genoptræning på hospitalet.

Hospitalsenheden Vest har valgt også at involvere samarbejdspartnere i patientforløbene, nemlig kommuner og almen praksis i brugerrådet. Det skal sikre dialog om hele patientforløbet og ikke kun den del, som Hospitalsenheden Vest er ansvarlig for.

Læs Kommissorium for brugerrådet ved Hospitalsenheden Vest.

I Hospitalsenheden Vest arbejder vi også med patientinddragelse.


Ideer og kommentarer til Brugerrådet

Vi hører gerne fra dig, hvis du har idéer og/eller kommentarer til Brugerrådet. 

Indsend din kommentar via beskedmodulet nedenfor eller send en e-mail til kvalitetskonsulent Jeanette Henriksen.


Kontakt

Jeanette Henriksen
Kvalitetskonsulent, MPQM
Tlf. 7843 8704 (lokalt 38 704)

Kvalitet og Udvikling

Regionshospitalet Holstebro
Lægårdvej 12
7500 Holstebro

+45 7843 8700 

kvalitetogudvikling@vest.rm.dk

Se medarbejdere