Det fælles projektteam på tværs af Ortopædkirurgisk ambulatorium og Røntgenafdelingen i Holstebro. Foto: Charlotte Feldbæk Ranneries, Kommunikation.

23.05.2017

Et fælles forbedringsprojekt mellem Ortopædkirurgisk ambulatorium og Røntgenafdelingen på Regionshospitalet Holstebro har betydet, at patienterne stort set ikke behøver at vente på at komme til kontrol

I dag venter ambulante ortopædkirurgiske patienter på Regionshospitalet Holstebro i gennemsnit kun 1,6 minutter på at komme til kontrolundersøgelse i Røntgenafdelingen.

For et år siden så virkeligheden anderledes ud med en gennemsnitlig ventetid på omkring 19 minutter. Og ofte kunne flere patienter opleve at vente op til en time, lyder det fra begge afdelinger:

"Vi stod i den situation, at over halvdelen af patienterne måtte vente i mere end 10 minutter på at komme ind til kontrolundersøgelse. Ofte måtte flere vente meget længere, uden at vi kendte årsagerne til forsinkelsen, og det skabte naturligt nok frustration både for patienter og personale", fortæller afdelingsradiograf Kirstine Handberg fra Røntgenafdelingen og afdelingssygeplejerske Susanne Gammelgaard fra Ortopædkirurgisk ambulatorium.

Aha-oplevelser og mindre spildtid

De to afdelinger blev derfor enige om at nedsætte et fælles projektteam i juni 2016, der fik til formål at undersøge, hvad der skabte ventetid og komme med forslag til forbedringer. Teamet undersøgte bl.a. forskellige arbejdsgange på tværs af afdelingerne, og fik flere aha-oplevelser.


Fx viste det sig, at patienterne skulle gå en omvej for at melde deres ankomst, når de mødte op på hospitalet. Allerførst skulle de møde op i Ortopædkirurgisk ambulatorium for at skanne deres sundhedskort i velkomst-standeren, og først herefter kunne de bevæge sig videre til venteområdet i Røntgenafdelingen. Det problem skulle der vise sig at være en ligetil løsning på, fortæller Kirsten Handberg og Susanne Gammelgaard:


"Vi kunne spare patienterne for den ekstra omvej ved at få lavet nogle tekniske ændringer i forhold til booking, indkaldelse og mødested. Så i dag kan patienterne møde direkte op til deres undersøgelse på Røntgenafdelingen".


Initiativerne til forbedringer har medført, at patienterne oplever et bedre forløb, hvor de næsten ingen ventetid har, og de har også betydet mindre spildtid, bl.a. for lægerne i Ortopædkirurgisk ambulatorium.

Fakta om forbedringsprojektet og teamet

Projektteamet bestående af afdelingssygeplejerske Susanne Gammelgaard, specialeansvarlig sygeplejerske Pia Gulbech Clausen og lægesekretær Maria Hedegaard fra Ortopædkirurgisk ambulatorium og afdelingsradiograf Kirstine Handberg, specialeansvarlig radiograf Jan-Arild Fløtten samt kvalitetskoordinator og sygeplejerske Hanne Frederiksen på Røntgenafdelingen i Holstebro, har været med til at sætte flere initiativer i værk, der har ført til ændrede arbejdsgange, bedre patientflow og næsten ingen ventetid for de pågældende patienter.

Bl.a.:

  • Nye booking-arbejdsgange.
  • Ændrede åbningstider.
  • Information om to forskellige mødetider i indkaldelsesbrevet.

Forbedringsprojektets mål var, at 90 pct. af patienterne oplevede en ventetid på maks. 10 minutter pr. 1. april 2017. Inden 1. april var målet indfriet, og ingen patienter oplever i dag forsinkelser på mere end 10 minutter.

 


Opret en kommentar

Teksten er ikke korrekt
Ingen kommentarer
{{comment.PostTitle}}
{{comment.PostDate.substr(0,5)}} af {{comment.PosterName}}