Billede med teksten "Nyhedsbrev Hospitalsledelsen Vest".

Her får du nyhedsbrevet uge 16 2018 udsendt torsdag 19.04.2018.

  • Med ansøgningsfrist sidst i maj slår vi i Hospitalsenheden Vest hele 3 introduktionsstillinger i akutmedicin op. En dansk speciallægeuddannelse i akutmedicin bliver nemlig en realitet fra efteråret 2018. Læs mere...

  • Snart er unimaterne fortid i Hospitalsenheden Vest. I løbet af maj tages de første 2 unimater ned, og i august er processen slut, og unimaterne endeligt fortid. Der arbejdes nu med en detaljeret plan for processen med at overgå fra "det gamle" til det nye system. Læs mere...

  • Ledende overlæge Jan Dalberg har pr. udgangen af maj 2018 besluttet at fratræde sin stilling som ledende overlæge på Medicinsk Afdeling. Læs mere...

  • Forligsmanden har udskudt den varslede konflikt i yderligere 14 dage. Det betyder, at strejke og lockout kan begynde på femtedagen efter udløbet af de 2 uger, det vil sige strejke 6. maj 2018 og lockout 12. maj. Læs mere...

  • I august siger projektsekretariatets hold med projektchef Michael Hyllegaard i spidsen farvel til den gamle røde villa på Gl. Landevej i Herning og rykker fysisk ud på byggepladsen i Gødstrup. Læs mere...

  • Hvilken betydning har den sygeplejefaglige professionsidentitet, når der sker forandringer, som påvirker udførsel af sygeplejen? Det kan du blive klogere på i den kommende NIDO-forelæsning. Læs mere...

  • Arbejdsmedicin i Herning har inviteret 300 unge voksne med i en undersøgelse af, om de har tidlige tegn på hjerte-karsygdomme. Formålet er at kunne forebygge sygdommene tidligt i livet. Læs mere...

  • Kan man være helt sikker på at kunne få 37 timer i Gødstrup, hvis man ønsker dette? Eller er det forbeholdt nyansatte? Det kan du få svar på i Spørgehjørnet i denne uge. Læs mere...

  • Cykelløbet Grand Prix Herning er en årligt tilbagevendende forårsklassiker i Herning. I år køres løbet nu på lørdag d. 21. april i Herning og vil igen i år berøre hospitalet i tidsrummet kl. 15-16. Læs mere...

Kontakt redaktøren


Finn Marsbøll
Kommunikationskonsulent

Tlf.: +45 2475 9027

finnmars@rm.dk

Print nyhedsbrevet

Tilmeld / Afmeld nyhedsbrevet