Personalemøde for
Vagtlistens medlemmer

 

Sæt X i kalenderen torsdag den 26. januar 2017, kl. 15.00 - 17.00

Mødet holdes i Holstebro i Auditoriet, Indgang I, Lægårdsvej 12

Dagsorden:  

Kl. 15.00 – 15.10 Velkomst ved Lone Geertsen og Mette Norup Frøjk
Kl. 15.10 – 15.25 Klinisk LogistikKlinisk Logistik tavlerne findes i alle afsnit i Hospitalsenheden Vest.Som ansat på vagtlisten, skal du vide, hvad systemet betyder for logistikken i afsnittene og, hvad du som medarbejder i afsnittet   kan/skal bruge tavlerne til.
Kl. 15.25 – 15.35 Forflytningskurser i praksis og som E-LæringInformation om, hvordan du tager begge slags kurser E-Læringskurset kan ikke stå alene
Kl. 15.35 – 16.00 Min Medicin MedHospitalsenheden Vest er påbegyndt et projekt, hvor patienterne har egen medicin med på hospitalet og, hvor det er denne medicin der bruges under indlæggelsen.
Kl. 16.00 – 16.40 Gensidig orientering og spørgsmål
KL. 16.40 – 17.00 Eventuelt

 

Tilmelding senest den 23. januar 2017

til sekretær Birgitte Westmark, mail: ellwes@rm.dk

PRAKTISK ORIENTERING TIL ALLE:

 Er du ikke aktiv på Vagtlisten mere, bedes du sende din opsigelse til:

 • Mette Ruseng Bested, HR-afdelingen, Lægårdvej 12, 7500 Holstebro
  • (mht. oprydning i vagtliste-databasen)
 •  Husk at give Receptionen besked, hvis der sker ændringer i:
  • e-mail, telefonnummer, navn og adresser mm.
  • hvis du alligevel ikke er til rådighed
   • (også ved booking udenom Receptionen)

 

Vi glæder os til at se dig 

Vel mødt 

Lone Geertsen og Mette Norup Frøjk

 

Revideret 24-01-2017

Kontakt


Tilmelding til Vagtlisten:


Lone Geertsen
Faglig ansvarlig for vagtlisten i Holstebro og Lemvig
lone.geertsen@vest.rm.dk
Tlf. 2524 8559Mette Norup Frøjk
Faglig ansvarlig for vagtlisten i Herning
metfro@rm.dk 
Tlf. 4023 6179

Spørgsmål af administrativ art:


Birgitte Westmark

Sekretær for Vagtlisten
ellwes@rm.dk
Tlf. 7843 2021