Studerende i vejledningssituation.

Studieafsnittet er fysisk placeret i Ortopædkirurgisk afdeling, Holstebro og er en del af ortopædkirurgisk sengeafsnit O.

Studieafsnittet har plads til 8 patienter, fordelt på 2 stuer.

Hvem arbejder i studieafsnittet?
Studerende inden for sygeplejerskeuddannelsen, lægeuddannelsen, ergoterapeut-
uddannelsen og fysioterapeutuddannelsen indgår i de daglige tværfaglige arbejdsopgaver med undersøgelse, behandling, pleje og rehabilitering under supervision af vejledere i afsnittet.

Formålet med et ophold i studieafsnittet er
At den studerende får uddannelsesmæssige betingelser for at forstå, anvende og arbejde med sin egen faglighed i det tværfaglige samarbejde

At den studerende får mulighed for at påtage sig et fagligt ansvar i de forskellige patientforløb

At den studerende træner det interprofessionelle samarbejde til gavn for det gode patientforløb, og at han/hun kan få nytte af erfaringerne i det fremtidige tværfaglige samarbejde
Studieafsnittet er oprettet i samarbejde med Region Midtjylland, Århus Universitet og VIA University College.

Kontakt


Lederne af Tværfagligt
studieafsnit:

Torben Bæk Hansen
Professor, ledende overlæge,
ph.d.

Flemming Jakobsen
Uddannelseskonsulent, ph.d.