Find ledige stillinger i Hospitalsenheden Vest.


Hospitalsenheden Vest rekrutterer løbende medarbejdere via opslag
i enten dagblade, tidsskrifter eller forskellige netportaler, som er
relevante i forhold til de enkelte faggrupper.

Vore stillingsopslag er udformet ud fra en skabelon, som både skal
oplyse de grundlæggende/basis opgavefunktioner samt vore primære
forventninger til kompetenceniveauet for eventuelle kandidater.

Du kan søge at få de forskellige opslag grupperet efter forskellige
varianter afhængig af dine ønsker og behov.

Har du spørgsmål til stillingsopslagene kan du rette henvendelse til de
nævnte medarbejdere i de forskellige opslag eller til HR +45 7843 8640.


Stilling opslået internt i Region Midtjylland kan ses her.