Model for kompetenceudvikling ved Hospitalsenheden Vest

Herunder finder du kompetenceudviklingsmodellen og tilhørende folder til medarbejdere omkring emnet.

Hensigten med modellen er at støtte de enkelte ansatte og ledelser i at arbejde med kompetenceudivkling på en systematisk måde.

Modellen anvendes fortløbende og i forbindelse med Medarbejderudviklingssamtaler. Vejledning til dette findes på siden omkring RMUK.