Model for kompetenceudvikling ved Hospitalsenheden Vest

 

Herunder finder du kompetenceudviklingsmodellen og tilhørende folder til medarbejdere omkring emnet.

Hensigten med modellen er at støtte de enkelte ansatte og ledelser i at arbejde med kompetenceudivkling på en systematisk måde.

Modellen anvendes fortløbende og i forbindelse med Medarbejderudviklingssamtaler. Vejledning til dette findes på siden omkring RMUK.
 

Der er i løbet af foråret 2017 mulighed for at få introduktion til og sparring om anvendelsen af modellen.