Basislæger - den kliniske basisuddannelse
Kickstart den kliniske basisuddannelse som AKUT-mediciner. 1.oktober 2010 var en mærkedag for patienter og personale på hospitalerne i Midt- og Vestjylland. En nyombygget fælles akutmodtagelse i Herning med et trænet hold af speciallæger stod klar til i døgnets 24 timer at tage i mod, risikovurdere og diagnosticere patienterne efter morgendagens model for et akuthospital.

At der er speciallæger tilstede i Akutafdelingen døgnet rundt betyder, at du - og de øvrige KBU-læger - får den støtte og supervision der er nødvendig i det nære arbejde med patienterne.

Ud over at vi har et sammenhængende uddannelsesforløb vil du også opleve, at vi har et rigtig godt arbejdsmiljø, hvor der er plads til at være forskellig. Og kan du være med til at åbne vores øjne for bedre måder at gøre tingene på, er vi meget lydhøre. Det er meget vigtigt for os at udnytte, at nye friske øjne ser på måden, vi gør tingene på, da vi allerede nu er i gang med at tune hele vores organisation til at skulle flytte sammen i et spritnyt storhospital i vest om føje år.

Til gengæld supplerer vi dit samlede KBU-forløb med en pakke af karrieretilbud, som bl.a. indeholder:

  • Kortvarig tilknytning i dagtid til andre specialer i HEV - i følgeskab med en mentor i specialet.
  • Tilbud om fyraftensmøder med afklaring af karriereforløb
  • Tilbud om individuel karriere-coaching


Forløb i Hospitalsenheden Vest:
 

Akutafdelingen, Regionshospitalet Herning 

Blok 1        Akutafdelingen - ½ år

                  Regionspsykiatrien - ½ år

Blok 2        Akutafdelingen - ½ år

                  Almen praksis - ½ år

 


Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Holstebro 

Blok 1         Medicinsk Afdeling - ½ år

                   Urinvejskirurgisk Afdeling - ½ år

 

Blok 2         Medicinsk Afdeling - ½ år

                   Neurologisk Afdeling - ½ år


         

Blok 3         Medicinsk Afdeling - ½ år

                   Almen praksis - ½ årFakta og linksLedende overlæge 
Tommy Andersson
tomander@rm.dk


 Mette NF

Ledende oversygeplejerske 
Mette Norup Frøjk
metfro@rm.dk  

Nyttige links:
KBU-Guiden
Sundhedsstyrelsen
www.dlvu.dk
www.basislaege.dk