Vigtigt - Se her!



Vi mangler stadig at modtage mange udfyldte kompetenceskemaer fra de ikke-fastansatte vikarer (dvs. vikarer, der ikke i forvejen er ansat af Region Midtjylland, men arbejder som freelance på Vagtlisten).

Vikarer, der ikke har fremsendt udfyldt kompetenceskema til enten Elsebeth eller Lone senest mandag den 1. december 2014 vil blive slettet fra Vagtlisten.



EPJ-undervisning


Anvendelsen af EPJ er i høj grad knyttet til patientsikkerhed. Observationer og handlinger skal dokumenteres i EPJ.

Alle ikke-fastansatte vikarer skal udfylde skemaet Kompetenceskema EPJ-færdigheder Plejepersonale senest den 1. november 2014 (hvis ikke skemaet allerede er udfyldt ved ansættelsessamtalen). Skemaet skal herefter returneres til Lone Geertsen eller Elsebeth Borg Esmarch pr. mail eller alm. post.

Der vil blive sendt SMS-reminder til alle ikke-fastansatte.

Der arbejdes i øjeblikket på at få etableret noget undervisning for vikarer i EPJ. I vil blive kaldt ind til undervisning i hold. Undervisningen vil tage udgangspunkt i besvarelserne fra kompetenceskemaet med EPJ-færdigheder.



Kontakt vedrørende problemer med AXP


Har du problemer eller spørgsmål i forbindelse med at komme på AXP-databasen, er du velkommen til at kontakte it-medarbejder Helle Eskesen på tlf. 7846 3763 eller på heeske@rm.dk
Helle træffes mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 10-14.


Personalemøde - referat


Her kan du læse referatet fra Vagtlistens personalemødet den 28. august 2014.


Revideret 25-11-2014

Kontakt Vagtlisten



Lone Geertsen
Faglig ansvarlig for vagtlisten i Holstebro og Lemvig
lone.geertsen@vest.rm.dk
tlf. 2524 8559



Elsebeth Borg Esmarch
Faglig ansvarlig for vagtlisten i Herning
elsbor@rm.dk
tlf. 2924 3173

Hent skemaer her

Login til AXP-databasen



Region Midtjylland - Hospitalsenheden Vest:
Herning  |  Holstebro |  Lemvig  |  Ringkøbing  |  Tarm
 
Ledelse - Kontakt - E-mail - EAN-numre - Webredaktion - Privatlivspolitik og cookies - For ansatte
Tlf. +45 7843 0000

Om Regionen
Om 

Regionen
Luk 

om regionen

Regionen er

Region Midtjylland er en offentlig organisation med tre hovedopgaver inden for velfærd og udvikling:
  • Sundhed og hospitaler
  • Specialiserede tilbud til socialt udsatte og handicappede
  • At være en politisk drivkraft for vækst gennem regional udvikling

Regionen har omkring 26.600 fuldtidsansatte og et budget på 28 milliarder kroner i 2013. Størstedelen går til sundhed.

Regionen bliver ledet af 41 direkte valgte politikere.

Du har måske mødt regionen
  • som patient på et hospital
  • på besøg hos en pårørende i behandling for psykisk sygdom
  • som iværksætter med brug for rådgivning
  • som passager på en regional bus

Gennem valget af politikere har borgerne fx indflydelse på 
behandlinger og ydelser i sundhedsvæsenet og kvaliteten af dem.

Skottenborg 26, 8800 Viborg
kontakt@regionmidtjylland.dk
7841 0000

Bent HansenRegionsrådets formand 
Bent Hansen





Læs her om alle politikerne i regionsrådet 

 







Om Regionen