Torsdag d. 7. februar forsvarer projektsygeplejerske Brigitta R. Villumsen ved Urinvejskirurgisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest og Health, Aarhus Universitet sin ph.d.-afhandling i Holstebro.

Tidligere studier har vist en positiv effekt af kredsløbs-og styrketræning på bivirkningerne ved medicinsk kastrationsbehandling af patienter med prostatakræft, såsom tab af muskelmasse, nedsat livskvalitet og træthed samt forekomst af livsstilssygdomme. Disse tidligere studier blev gennemført i træningscentre og under vejledning af instruktører, hvorfor formålet med dette ph.d.-projekt har været at undersøge, om hjemmetræning ved hjælp af spillekonsol kunne have samme gavnlige effekt.

Resultaterne viser hjemmetræningens positive effekt på både det fysiske funktionsniveau og kolesteroltallet HDL. Træningsprogrammet i studiet er på et aktivitetsniveau svarende til 24-32 km rask gang eller jogging pr. uge. Patienter med knoglemetastaser deltog i studiet, og der blev ikke rapporteret alvorlige træningsskader. Træningsprogrammet anses således for at være uden risiko for denne gruppe patienter, og det er klar til nu at blive afprøvet i større patientgrupper.

Ph.d.-projektet er gennemført som et lodtrækningsstudie, hvor 23 patienter med prostatakræft blev instrueret i at træne hjemme i 12 uger med en spillekonsol (Xbox 360). Kontrolgruppen omfattede yderligere 23 patienter, som ikke fik ændret deres aktivitetsniveau.

Ph.d.-afhandlingens titel: "The impact of exercise in men with prostate cancer receiving androgen deprivation therapy"

Hovedvejleder:

Lærestolsprofessor og overlæge, dr.med., ph.d. Michael Borre, Urinvejskirurgisk afdeling, Aarhus Universitetshospital.

Medvejledere:

Post-doc, ph.d. Martin Grønbech Jørgensen, Geriatrisk afdeling, Aalborg Universitetshospital.

Professor og overlæge, ph.d. Jan Frystyk, Endokrinologisk afdeling, Odense Universitetshospital, Syddansk Universitet og Health, Aarhus Universitet.

Seniorforsker, ph.d. Britta Hørdam, Københavns Universitet. 

Bedømmelsesudvalg

Professor og overlæge, ph.d., Palle J.S. Osther, Syddansk Universitet.

Professor, PhD, John M Saxton, Northumbria University, England.

Lærestolsprofessor og overlæge, ph.d., Signe Borgquist, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital (formand).

Tid og sted

Torsdag d. 7. februar kl. 14-16.

Lokale: Foredragssal I på Regionshospitalet Holstebro, Lægårdvej 12, 7500 Holstebro.

Forsvaret af ph.d.-afhandlingen er offentligt, og alle forskningsinteresserede er velkomne.

Yderligere information

Projektsygeplejerske og ph.d.-studerende Brigitta R Villumsen: brigvill@rm.dk / tlf. 7843 9425.