Velkommen til NIDO | danmark, som er Hospitalsenheden Vests forsknings- og uddannelelsesstøtteenhed samtidig med, at NIDO | danmark initierer egne forsknings- og uddannelsesprojekter.