Forskning og uddannelse i sundhed er en forudsætning for patientbehandling af højeste kvalitet og løsning af nogle af samfundets største udfordringer. Derfor er forskning en naturlig del af Hospitalsenheden Vests vision, mission og strategi.

Hospitalets forskningsstrategi for perioden 2018-2020 tager afsæt i at prioritere og udvikle patientnær forskning på højeste internationale niveau.

Formålet med strategien er at:

 • udbygge hospitalets position som et forskningsaktivt hospital, der skaber og anvender ny viden på højeste internationale niveau inden for de store folke- og livsstilssygdomme
 • bidrage til at sikre de bedst mulige patientforløb
 • styrke og udvikle forskningsmiljøerne
 • fastholde og tiltrække kompetente medarbejdere med forskningskompetencer
 • bibringe alle ansatte den nødvendige forskningsforståelse
 • involvere flere dygtige samarbejdspartnere
 • skabe et større og bredere finansieringsgrundlag for forskning.

Strategien beskriver strategiske mål inden for de fem forskningstemaer:

 • aktiviteter
 • kompetencer
 • organisering
 • infrastruktur
 • finansiering

Forskningsstrategien viser klart, hvad hospitalet vælger at forankre, understøtte og udvikle på forskningsområdet frem mod åbningen af Regionshospitalet Gødstrup i 2020.

Strategien implementeres fra januar 2018 og følges op med løbende handlingsplaner og status for de enkelte strategiske mål.

Du kan læse forskningsstrategien her.