Forskningsenheder i Hospitalsenheden Vest
Foto: Jesper Rais

Hospitalet har følgende forskningsområder:

Forskningsmiljøer - generisk beskrivelse

Hospitalets forskningsmiljøer beskrives afhængig af modenhedsgrad i fire forskellige typer: 

  1. Soloforsker
  2. Afdeling med forskningsmiljø: en afdeling med flere forskere og en forskningsansvarlig overlæge eller speciallæge.
  3. Forskningsafsnit: en afdeling med et erfarent og veletableret forskningsmiljø. 
    Læs definitionen på et forskningsafsnit og se hospitalets fire forskningsafsnit her.
  4. Universitetsklinik: et forskningsafsnit med særdeles stor erfaring, robusthed og mangeårig videnskabelig aktivitet på højt niveau. 
    Du kan læse mere om definitionen af og kravene til en Universitetsklinik her.

Kontakt
Annette Haagerup

Forskningskoordinerende
ledende overlæge


NIDO | danmark
Tlf.: 7843 8580

annehaag@rm.dk

nido@rm.dk