Forskningsenheder i Hospitalsenheden Vest
Foto: Jesper Rais


Her er en oversigt over vores forskningsmiljøer: 


Find øvrige oplysninger om forskningen i Region Midtjylland

Udover hospitalets etablerede forskningsmiljøer, foregår der forsknings- og udviklingsprojekter indenfor både det lægelige og sygeplejefaglige fagområde på næsten alle af hospitalets afdelinger. Annette Haagerup

Forskningskoordinerende
ledende overlæge


NIDO | danmark
Tlf.: 7843 8580

annehaag@rm.dk

nido@rm.dk