Formål


Det Tværfaglige Dokumentationsråd skal medvirke til at sikre og forbedre kvaliteten og ensartethed i dokumentationen i patientens journal for at højne kontinuiteten og sikkerheden for patienten på Hospitalsenheden Vest.

Dette vil foregå i samarbejde med lokale og regionale fora (fx Kvalitetsrådet. KIT-styregruppen og Den regionale SFI-gruppe).

Rådet skal træffe beslutninger og/eller komme med konkrete forslag til ændringer af dokumentationspraksis eller indhold i dokumentationsredskabet (SFI eller standardplaner) samt kunne inddrages i forhold til rådgivning og beslutningstagen i relation til dokumentationsmæssige spørgsmål af betydning for anvendelse og udvikling af MIDt-EPJ.