Formål

Traumerådet fastlægger og sikrer implementering af de overordnede principper for traumemodtagelse i Hospitalsenheden Vest.


Opgaver

Den svært tilskadekomne patient involverer mange faggrupper og lægelige specialer fra skadestedet til rehabilitering.

Den akutte fase er en betydelig diagnostisk og behandlingsmæssig udfordring med store ressourcemæssige krav.

Det er derfor vigtigt, at traumebehandlingen foregår i et velorganiseret system med høj faglig standard.


  Læs Traumerådets kommissorium

Kontakt


Ole Teglgaard
Chefkonsulent
+45 7843 8546