Sekretærrådet er et netværk af ledende lægesekretærer ved Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland samt ved Regionspsykiatrien Herning og Regionspsykiatrien Holstebro

Rådet afholder 4 årlige møder. Referatet er tilgængeligt på hjemmesiden.

Kontakt sekretærrådet 

Formand

Hanne Dorthe Nielsen
Neurologi og Fysio-ergoterapien, RHL
(+45) 784 37030


Næstformand
Marianne Knudsen
Akutafdelingen, HEV
(+45) 784 32030