Målsætninger for Medicineringsrådet

 • at sikre en effektiv og kvalitetssikret medicinering i Hospitalsenheden Vest samt i overgangene til primær sektor med henblik på at opnå høj patientsikkerhed.
 • at medvirke til at Hospitalsenheden Vest til enhver tid har et optimalt fungerende medicinmodul i MidtEPJ (MEM) og Fælles Medicinkort FMK, som er kendt og anvendt af personaler, der varetager medicineringen samt bidrager med idéer til den regionale udviklingsgruppe for MEM/FMK.
 • at sikre en rationel, effektiv og omkostningsbevidst lægemiddelanvendelse i Hospitalsenheden Vest samt i overgange til primærområdet.
 • at sikre, at information fra diverse regionale og nationale fora med relevans for medicinsikkerheden og rationel brug af medicinen i HEV deles med relevante medarbejdere samt bidrager til at anbefalinger implementeres.
 • at bidrage til, at tværsektorielle problemer i medicineringen bliver løst af gruppen eller leveret til relevante regionale fora mhp. løsning.
 • at bidrage til udvikling af medicinkoncept for DNV Gødstrup.

Medicineringsrådet

 • består af
  • lægeligdirektør samt udvalgte ledere og medarbejdere fra kliniske afdelinger, der har interesse for og kompetencer indenfor medicineringsområdet.
  • repræsentanter fra Klinisk IT kontor, hospitalsapotek og Regionspsykiatri.

Formand for rådet er den lægefaglig direktør Jens Friis Bak.

Kvalitet og Udvikling sekretariatsbetjener gruppen.

Læs Kommissorium for Medicineringsrådet HEV.