Lægerådets formål er at skabe et fagligt og kollegialt forum for speciallægerne ved Hospitalsenheden Vest.

Lægerådet arbejder med emner af generel interesse for speciallægerne og sygehusets drift.

Lægerådet ønsker med sit virke, som hovedsageligt er rådgivende, at fremme den lægefaglige udvikling af patientbehandlingen og bæredygtigheden af de lægefaglige specialer ved Hospitalsenheden Vest.

Lægerådet mødes både lokalt på matriklerne i Herning og Holstebro og ved to stormøder årligt med deltagelse af samtlige medlemmer..


 Pressemeddelelse 07 februar 2011 Sammenblanding af besparelser og fordeling af specialer bekymrer lægerne

 Pressemeddelelse 18. januar 2011 - Flytning af Hæmatologien i Holstebro udhuler akutfunktion og amputerer kræftcenter vest!
Formand
:
Overlæge Jesper N. Bech, Medicinsk afd., (Holstebro)
jespbech@vest.rm.dk - Tlf.: +45 7843 6849 
 

Næstformand:
Overlæge Jørn Baun Christensen, Radiologisk afd. (Herning)
Joern.Baun.Christensen@vest.rm.dk - Tlf.: +45 7843 8104


Øvrige:

Overlæge Jesper Dalsgaard, Ortopædkirurgisk afd. (Holstebro)
Overlæge Carsten Byrialsen, Gynækologisk-obs. afd. (Herning)
Overlæge Lars Mikael Buren, Øre-Næse-Hals afd. (Holstebro)
Overlæge Nancy Knudsen, Medicinsk afd. (Herning)
Overlæge Niels Hald, Kirurgisk afd., (Herning)
Overlæge Niels Peter Ekeløf, Anæstesiologisk afd., (Holstebro)
Overlæge Palle Nielsen, Urologisk afd. (Holstebro)
Overlæge Per Kjærsgaard, Pædiatrisk afd. (Herning) 


  Vedtægter