I Hospitalsenheden Vest er hospitalsregistreringsgruppen sammensat således:

Lægefaglig direktør (formand)
Hospitalets registreringsansvarlige overlæge
Hospitalets registreringskonsulent
Repræsentant for de registreringsansvarlige overlæger
Repræsentant for de registreringsansvarlige sekretærer
Repræsentant fra Klinisk-IT
Repræsentant fra DRG kontoret (sekretær)

Gruppen mødes en gang om måneden (sidste mandag) undtaget i juli og august måned. Dagsorden skal være udsendt senest 3 hverdage før mødet.

Kontakter

Mailadresse:
HEVestHRG@rm.dk

Registreringskonsulent Vivian Røjkjær
Tlf 78 43 86 77
Mailadresse: vivian.roejkjaer@vest.rm.dk

Registreringsansvarlig overlæge
Hans Vejby-Christensen
Tlf 20 46 93 35
Mailadresse: hans.vejby@vest.rm.dk