Ernæringsrådet ved Hospitalsenheden Vest er et rådgivende organ indenfor klinisk og human ernæring for Hospitalsenheden Vest.

Det har endvidere til opgave at udbygge og konsolidere koordineringen mellem relevante afdelinger og afsnit og i forhold til praksissektoren og kommuner, så ernæringsindsatsen sikres i hele patientens forløb.

For yderligere information se venligst vedlagt kommissorium for Ernæringsrådet.
 
 Kommissorium for Ernæringsrådet