Det Sygeplejefaglige Råd er det samlende forum for oversygeplejer-sker, uddannelseansvarlige sygeplejersker, forskningslektor og den sygeplejefaglige direktør ved Hospitalsenheden Vest.

Arbejdet i Det Sygeplejefaglige Råd har udgangspunkt i mission, vision og strategi for såvel Region Midtjylland som Hospitalsenheden Vest. Hertil kommer sammenhængen til Det Regionale Sygepleje-faglige Råd.

Formålet med Det Sygeplejefaglige Råd ved Hospitalsenheden Vest er at understøtte sammenhæng, dialog og netværksdannelse omkring den sygeplejefaglige udvikling. Dvs. rådets arbejde skal virke fremmende på sygeplejens indsatser og resultater - også i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde.