Hvordan kan relationel koordinering være med til at understøtte udvikling af social kapital?

Relationel koordinering understøtter social kapital således at relationel koordinering peger ret præcist på, at samarbejde består af relationer, der skal koordineres for at løse kerneopgaven. Det er således ikke nok, at man er meget dygtig til sit fag, hvis samarbejde og koordinering af opgaver tværfagligt eller kollegialt ikke følges op.
 
Der er mange faktorer, man kan sætte fokus på for at styrke den relationelle koordinering og for at understøtte og øge den sociale kapital, for herigennem at udvikle gode resultater.
 
For at styrke relationerne kan man sætte fokus på:
 • at skabe et fælles sprog og en fælles viden (at sikre, at vi forstår det samme ved det talte og skrevne ord med dem vi arbejder tæt sammen med).
 • at skabe et fælles mål
 • at skabe gensidig respekt

For at styrke kommunikationen kan man sætte fokus på:

 • Timing og hyppighed
 • Præcision i kommunikationen
 • Problemløsning

At have fokus på disse faktorer er særligt vigtigt i sundhedsvæsenet, hvor

 • der er tale om professioner med stærk identitet
 • forskellige grupper har specialviden
 • der er statusforskelle med hensyn til løn, prestige m.m.
 • faggrupperne/personerne er afhængige af hinanden for at gøre et godt stykke arbejde
 • opgaverne skal løses under tidspres

Nedenstående figur illustrerer hvordan dimensionerne af relationel koordinering påvirker hinanden.
 
 

(Kilde: Jody Hoffer Gittell, Effektivitet i sundhedsvæsenet, p. 33.)
 
Relationel koordinering kan være med til at understøtte udviklingen af social kapital ved at sætte fokus på arbejdsprocesserne. De effektive arbejdsprocesser som vi kan arbejde med og sætte særligt fokus på er ifølge Jody Gittell følgende: 

.

Kontakt 
Maj-Britt Stobberup
Arbejdsmiljøkonsulent
 +45 7843 8617

Her kan I få hjælp!

 Kontakt HR for yderligere muligheder og hjælp til procesfacilitering, sparring og videndeling:
 • HR, Hospitalsenheden Vest
 • Ekstern konsulenthjælp