Urinvejskirurgisk Afdeling har siden 2008 gennemgået en stor udvikling på det forskningsmæssige område. Indtil 2014 bestod afdelingens forskningsaktivitet næsten udelukkende af kontraktforskning med lægemiddelindustrien, men nu omfatter forskningsaktiviteten også projekter søsat af afdelingens egne ansatte, og dermed er afdelingen mere forskningsaktiv end nogensinde før, hvilket især skyldes ansættelsen af professor Jørgen Bjerggaard Jensen i 2014.

I dag tæller afdelingen foruden professor Jørgen Bjerggaard Jensen også en ph.d. studerende læge og en ph.d. studerende sygeplejerske, der også er afdelingens projektsygeplejerske. Flere læger bidrager ligeledes til både kontraktforskningen med lægemiddelindustrien samt egne projekter i afdelingen.

Forskningsaktiviteten involverer ofte andre afdelinger inden for Hospitalsenheden Vest, hvorfor vi samarbejder med både andre lægefaglige specialer samt Røntgen, Nuklearmedicinsk og Klinisk Biokemisk Afdeling i en række projekter.

Afdelingens ansatte bistår ligeledes i rekruttering af deltagere til forskningsprojekter på andre hospitaler hovedsageligt i forbindelse med ph.d. projekter, ligesom ansatte på andre danske hospitaler bistår i rekrutteringen af deltagere til projekter her. Dermed indgår afdelingens ansatte i et nationalt forskningssamarbejde.

Forskningsaktiviteten drejer sig hovedsageligt om sygdomme i urinblære og prostata samt operation med robot, og der er rig mulighed for, at kommende læger i afdelingen kan deltage i den nuværende og kommende forskningsaktivitet.

Afdelingens forskningsaktive ansatte repræsenterer afdelingens forskning ved nationale og internationale konferencer samt ved publikationer i internationale tidsskrifter.

Forskningsinteresserede er meget velkommen til at kontakte projektsygeplejerske Brigitta R. Villumsen via e-mail: Brigitta.Rasmussen.Villumsen@vest.rm.dk

 

Afdelingens forskningsenhed udgøres af projektsygeplejerske, ph.d. stud. Brigitta R Villumsen, Professor Jørgen Bjerggaard Jensen og læge, ph.d. stud. Ditte Drejer.

Kontakt

Urinvejskirurgisk Afdeling
Regionshospitalet Holstebro
Lægårdvej 12
DK 7500 Holstebro
Denmark

+45 7843 0000

E-mail:
urinvejskirurgiskafdeling@vest.rm.dk