Patologisk Institut undersøger vævs- og celleprøver fra Hospitalsenheden Vest samt fra praktiserende læger og speciallæger i områder.

Desuden foretages obduktionsvirksomhed for Hospitalsenheden Vest.

Undersøgelserne omfatter blandt andet celleskrab fra livmoderhalsen i forbindelse med Folkeundersøgelsen mod Livmoderhalskræft, biopsier (små vævsprøver beregnet til at stille en eksakt diagnose) og undersøgelse af operationspræparater med henblik på nøjagtig bestemmelse af det fjernede (syge) væv til brug for vurdering af eventuel videre behandling og prognose.

På instituttet er ansat et dynamisk team af læger, bioanalytikere og lægesekretærer, der er indstillet på at yde den bedst mulige diagnostik.


Ledelse
Ledende overlæge
Steen Jensen
Steen.Jensen@vest.rm.dk
Ledende bioanalytiker
Lis Lykke Gregersen
lis.lykke.gregersen@Midt.RM.dk