I år 2000 var Ortopædkirurgisk Afdeling i den situation, at

 • antallet af peer-reviewede publikationer var nede på 1-2 om året
 • der ikke var noget budget til forskning
 • der var mangel på vejleder-kvalificerede speciallæger
 • der manglede en forskningsstrategi
 • der var ikke noget formaliseret samarbejde med universiteterne

Det satte man sig for at gøre noget ved og blev enige om følgende vision:

 • at lave anvendt klinisk forskning af højeste, faglige kvalitet til gavn for almindelige ortopædkirurgiske patienter
 • at være den førende kliniske forskningsenhed i Danmark uden for universitetshospitalerne til at producere ny viden om sammenhængende patientforløb for almindelige ortopædkirurgiske patienter
 • at lave tværfaglig forskning i patientforløb

Områder for forskning var patientforløb, undervisning og operationsmetoder.

I 2003-4 blev Ortopædkirurgisk Forskningsenhed så etableret. Der blev indgået en tilknytningsaftale med Aarhus Universitet og AUH. Man fik et selvstændigt budget.
Afdelingen investerede i udstyr som:

 • stereorøntgen til at afgøre, om nye typer hofte- og knæproteser sad fast
 • dexa-scanner til måling af knoglemineralindhold
 • ultralydsbaseret bevæglaboratorium til ganganalyse og analyse af rygbevægelser

Lokalerne var i starten en 1½ værelses lejlighed på sygehuset i Holstebro. Senere flyttede man over i 2 kontorer på lægegangen over ambulatoriet.
Nuværende lokaler ligger på 1. sal i bygning 8, som er den tidligere sygeplejeskole.

Afdelingen er pr. oktober 2014 udnævnt til Universitetsklinik for hånd-, hofte- og knækirurgi under Aarhus Universitet på baggrund af afdelingens kliniske forskning og kliniske aktivitet.