I Nuklearmedicinsk Afdeling, Regionshospitalet Herning og Holstebro udfører vi diagnostiske undersøgelser og behandlinger, som hører under det lægelige speciale Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin.

Disse undersøgelser anvendes til at bestemme forskellige organers eller organsystemers funktion under sygdom, og til at påvise sygelige processer. Til flertallet af disse undersøgelser benytter vi os af radioaktive isotoper.


I de fleste tilfælde anvendes isotopen Technetium-99m (99mTc ), som er velegnet til undersøgelser med det såkaldte gammakamera.

Med gammakameraet kan fordelingen af det radioaktive lægemiddel i organismen registreres. Herved dannes et såkaldt skintigram.

Ofte gøres billedoptagelsen til genstand for en nærmere analyse ved hjælp af computer.

Disse billedoptagelser danner grundlag for diagnostik, behandling og prognosevurdering.

Afdelingens undersøgelsesområde dækker så godt som hele undersøgelsesprogrammet indenfor specialet.

Afdelingsledelsen
Årsberetninger
Faggrupper
Nøgletal
Organisationsplan
Ansatte
KFNU Webbooking