Velkommen til Klinisk Biokemisk Afdeling

Klinisk Biokemisk Afdeling ved Hospitalsenheden Vest er et laboratoriespeciale, der som primær opgave tager og modtager blodprøver til analysering for en lang række komponenter.

Analysesvaret kan hjælpe den behandlende læge med at be- eller afkræfte forskellige sygdommes tilstedeværelse samt efterfølgende med at følge behandlingen af sygdommen.

Klinisk Immunologisk Afsnit er en del af Klinisk Biokemisk Afdeling. I dette afsnit udføres bl.a. blodtypebestemmelse, forligelighedsundersøgelse og udlevering af blod, samt tappes donorer.

VIGTIGT - Nyt vedr. blodprøvetagning pr.1.7.16

HOLSTEBRO: Pr. 1.7.16 flytter ambulatoriet for blodprøvetagning til indgang H.

GENERELT: Blodprøver bestilt af hospitalerne skal fra 1.7.16 ikke tages hos praktiserende læger (med få undtagelser), men i stedet på et af hospitalernes prøvetagningssteder. Se nærmere på denne infoskrivelse

Blodprøvetagningssteder i Tarm og Brande åbner pr. 1.8.16, men booking kan foretages allerede fra 1.7.16.