• 1600: I slutningen af 1600-tallet forsøgte man at foretage transfusion fra får til menneske. Man brugte det nederste af en gåsefjer, som blodet skulle løbe igennem, men blodet størknede p.g.a. ujævnheder.
  • 1800: I begyndelsen af 1800-tallet var der en engelsk fødselslæge der ønskede at foretage transfusion. Det var af praktiske årsager, at man valgte mennesker frem for dyr, for som han sagde: "En hund er passende som donor, for den kommer, når man fløjter" Men hunden var for lille. En kalv var bedre i størrelse - men kunne ikke gå på trapper. Så derfor blev mennesket valgt som donorer. Dødeligheden var meget stor - 40 % - , blandt andet fordi der ikke var kendskab til forskellige blodtyper. Men set fra den positive side, var der jo også 60%, der overlevede - og de ville have været døde uden blod! 
  • 1901: ABO-blodtyper opdages, men der gik 8 år inden det fandt praktisk anvendelse. 
  • 1915: Der laves forsøg med at opbevare blod. Det blev tappet ned i en rustfri stål-skål og blev pisket rundt med piskeris, mens der blev tilsat citronsyre og sukker, og det var nu ikke længere nødvendigt at transfundere direkte. 
  • 1932: Det første danske donorkorps oprettes, efter en spejderleder havde set det 2 år forinden i England. Man havde 57 donorer og tappede ialt 33 portioner blod. Man forventede at ville få brug for 200 donorer, for at kunne dække det fremtidige behov! 
  • 1940: I krigsårene - 2. verdenskrig - steg forbruget af blod - og antallet af donorer. Rhesus-blodtyperne opdages. 
  • 1953-1967: Blodforbruget stiger p.g.a. hjerte/lunge/nyre-transplantationer.
  • 1980: Man begynder at dele blodet op, så man kun giver den del af blodet, der er brug for, d.v.s. en portion kan deles til flere patienter. 
  • 1986: Lovkrav om at begynde at teste blodet for HIV. Tidligere var blodet kun undersøgt for Hepatitis B. Der undersøges nu også for Hepatitis C.

Kontakt Blodbanken


Herning

Tlf. 7843 5707

Holstebro
Tlf. 7843 5757

Mobiltapning
Tlf. 7843 5767

E-mail:
hevest.donor@rm.dk