Hvorfor man giver blod? - Ja, det er selvfølgelig individuelt, men i sidste ende hjælper man altid et andet menneske, der i forbindelse med f.eks. sygdom eller operation har brug for blod.

Det er vigtigt, at du er fuldstændig rask, og at du har spist og drukket inden du kommer til tapning. Behandling hos tandlæge, undersøgelse/behandling på sygehus, medicin, akupunktur, tatovering, piercing, rejser uden for Europa m.v. giver karantæne.
Se reglerne for tapning på www.bloddonor.dk og www.medicin.dk

Se klip fra youtube om hvordan en donortapning foregår: https://www.youtube.com/watch?v=zrRcFucPFi0

Se klip fra youtube om, hvordan blodet behandles efter tapningen: https://www.youtube.com/watch?v=w2wahnHnEU0

 

Se bloddonorernes hjemmeside, hvor kan ses karantæneregler m.v. 

 

Vil du være donor?

Tilmelding foregår på www.bloddonor.dk
Læs materiale vedr.

inden du møder op i blodbanken.


Tapning i Hospitalsenheden Vest (det gl. Ringkøbing Amt) foregår følgende steder:

 

Vil du deltage i et projekt for bloddonorer?

Læs om projektet "Det danske bloddonorstudie" på hjemmesiden www.dbds.dk

 

Blodforbruget nedsættes

Sundhedsstyrelsen har ændret retningslinierne for, hvornår der må gives blodtransfusion. Dette forventes at medføre en yderligere nedgang i blodforbruget – i 2016 forventes nedgang på 20%.

Der er samtidig større krav til styring af, hvilke blodtyper, der må tappes.

I forbindelse med spareplanen er regionens blodlager blevet samlet i Skejby, og herfra får vi angivet hvor meget blod, der må tappes i vores område.  

For vores område betyder det, at der skal ske en langt mere detaljeret styring af tapningerne, men tappekalenderen er bygget op, så der kun kan bookes tid for donorer, der har den type vi pt. mangler.

Kontakt Blodbanken


Herning

7843 5707

Holstebro

7843 5757

Mobiltapning

7843 5767


 

Email:
hevest.donor@rm.dk