Velkommen til Klinisk Biokemisk Afdeling.

Klinisk Biokemisk Afdeling ved Hospitalsenheden Vest er et laboratoriespeciale, der som primær opgave tager og modtager blodprøver til analysering for en lang række komponenter. Analysesvaret kan hjælpe den behandlende læge med at be- eller afkræfte forskellige sygdommes tilstedeværelse samt efterfølgende med at følge behandlingen af sygdommen.

Klinisk Immunologisk Afsnit er en del af Klinisk Biokemisk Afdeling. I dette afsnit udføres bl.a. blodtypebestemmelse, forligelighedsundersøgelse og udlevering af blod, samt tappes donorer.


VIDEOER til læringssammenhænge

Se videoerne 
Godt håndværk skåner de mindste - venepunktur m. åben teknik på for tidligt fødte børn

Se videoen


Hvis videoen ikke kan vises, kan årsagen være, at der ikke er installeret adobe flash player på pc'en. Dette program kan downloades gratis.
Spørgsmål vedrørende afdelingens webside, bedes rettet til:
Lægesekretær Bente Fruergaard, tlf.: + 45 7843 5630 

Kontakt ledelsen

Karina Willemoes Ladefoged
Chefbioanalytiker

Tlf. +45 7843 5621
Send mail