I Børn og Unge vægtes undervisning, udvikling og forskning højt. Man ved, at arbejdsglæde og arbejdstilfredshed hænger nøje sammen med mulighed for faglig udvikling.

Der er fokus på, at man som ansat i Børn og Unge oplever at arbejde i et læringsmiljø. Medarbejderne deltager i projekter regionalt og nationalt. Der arbejdes både mono- og tværfagligt i forsknings- og udviklingsprojekter.

Kompetenceudvikling ses som en integreret del af arbejdet.
Derudover foregår der løbende kompetenceudvikling gennem deltagelse i temadage, konferencer samt gennem deltagelse i andre kompetencegivende uddannelser (diplom, master, kandidat og PhD studier).